Rättshistoriska studier

Rättshistoriska Studier är tänkt som ett forum för publicering av rättshistoriska samlingsvolymer. Vid sidan av ett antal festskrifter domineras serien av uppsatssamlingar, som kommit till i samband med rättshistoriska konferenser och seminarier anordnade av institutet.

GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER