RS 16, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Högsta domsmakten i Sverige under 200 år

1990, 290 sidor

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum.

Innehåll:

 • DEL I: Högsta domstolen 200 år
 • Olle Höglund, Invigningstal den 16 maj 1989 i Högsta domstolen.
 • Michael Metcalf, Det politiska spelet kring Högsta domstolens tillkomst.
 • DEL II: Högsta domsmakten under l’ancien régime
 • Bernhard Diestelkamp, Die höchste Gerichtsbarkeit in England, Frankreich and Deutschland zwischen Absolutismus and Aufklärung.
 • James Oldham, The Royal Courts of England in 1789.
 • Mons Sandnes Nygard, Den høgste domsmakt i de nordiske land under gamle veldet (L’Ancien régime).
 • DEL III: Högsta domsmakten under den borgerliga revolutionen 1789–1850
 • Michael Stolleis, Verfassungsideale der Bürgerlichen Revolution.
 • Maeva Marcus, Judicial Power under the Constitution.
 • Eivind Smith, Den høyeste domsmakt i nordisk statsrett i forste halvdel av det nittende århundre.
 • Sten Carlsson, 1809 års regeringsform.
 • DEL IV: Högsta domsmakten under den liberala rättsstaten 1850-1920
 • Stig Strömholm, Efterklang, kris och genombrott. Det intellektuella klimatet i Sverige 1850-1920.
 • Ditlev Tamm, Danmarks Højesteret under den liberale retsstat 1850–1920.
 • Rune Slagstad, Den norske Høyesteretts prøvingsrett i perioden 1850–1920.
 • Lars Björne, Senatens justitiedepartement: Högsta domsmakten i Finland 1809-1918.
 • Alvar Nelson, Högsta domstolen och straffrätten under den liberala rättsstaten.
 • Göran Inger, Högsta domstolen och den fria bevisprövningen.
 • DEL V: Högsta domsmakten i välfärdsstaten 1920–1989
 • Per Olof Ekelöf, Högsta domstolen och den juridiska doktrinen.
 • Lotta Westerhäll, Högsta domsmakten ur socialrättsligt perspektiv.
 • Sven Hugo Ryman, Högsta domsmakten ur arbetsrättsligt perspektiv.
 • Bertil Bengtsson, Ändringsdispens och prejudikatdispens.