Styrelsen

Institutets styrelse skall enligt föreskrifterna bestå av fem ledamöter. En ordförande vald av styrelsen, en domarrepresentant, som har tjänstgjort eller tjänstgör i Svea hovrätt samt tre professorer i rättshistoria, en från vardera universitet i Uppsala, Lund och Stockholm. Institutets nuvarande ordförande är justitierådet Agneta Bäcklund.