RS 10, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Perspektiv. En bukett uppsatser från fem decennier

1984, 244 sidor

Festskrift tillägnad Gerhard Hafström på hans 80-årsdag.

Innehåll:

  • Kjell Å Modéer, Gerhard Hafström 80 år.
  • Gerhard Hafström, Rättshistoriska perspektiv. En bukett uppsatser från fem decennier: Äldre Västgötalagens “landamæri”; Justitiekanslern och Fersenska mordet; Skafthållning; Tomt är tegs moder; Hatt och huva; Rætlösa; Från fästning med fastar till trolovning “annorledes”; Dulgadråp och danaarv; Tiohäradslagen och Värendsrätten; Rättshistoriska perspektiv; Skattefjällsdomen. En rättshistorisk kommentar.
  • Signe Carlson, Professor Gerhard Hafströms skrifter. En bibliografi.