RS 20, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Johan Olofsson Stiernhöök, Biografi och studier 1596–1996

1996, 104 sidor

I samband med att 400 år förflutit sedan Johan Olofsson Stiernhöök föddes 1596 utgav Institutet för rättshistorisk forskning en jubileumsbok, som innehåller en rad uppsatser om Stiernhööks biografi. Stiernhöök, som är institutets skyddspatron, brukar kallas den “svenska lagfarenhetens fader”, ett epitet som framför refererar till hans verk “Om svears och göters urgamla rätt” (De jure sveonum et gothorum vetusto, 1672), i vilket han ger en skildring av rättstillståndet i Sverige från äldsta tider. Vid sidan av sitt författarskap var Stiernhöök verksam som ämbetsman och upphovsman till en rad lagförslag och lämnade i sin kraftfulla, efter de gamla lagarna bildade stil, ett mönster för kommande lagarbeten.

Innehåll:
Göran Inger, Såsom i en spegel: några reflektioner kring Johan Stiernhööks arbete.

  • Pia Letto Vanamo, Johan Stiernhöök: En europeisk eller en svensk jurist?
  • Rolf Nygren, Gammal rätt och ny makt. Rättspolitiska perspektiv på Johan Stiernhöök.
  • Alvar Nelson, “Vive fit vivas” Några otidsenliga reflektioner kring Stiernhöök.
  • Kjell Å Modéer, Historia, juridik och politik. En skiss till en vetenskapshistorisk Stiernhöök biografi.