RS 18, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1992, 144 sidor

Innehåll:
Hanks V. Hofer, Frihetsstraffens genombrott i Sverige. Försök till systematisk analys.

  • Henrik Stevnsborg, Danske Lovs 5- 7- 4 og 5- 8- 12. Vindikation eller eksstinktion?
  • Birgitta Fritz & Eva Odelman, Svensk falk-export till Egypten på medeltiden. Studier kring en affärshandling från 1345 i Barcelona.
  • Magnus Schultzberg, Bot och straff. En studie av uppenbar skrift och kyrkoplikt i svensk rätt från reformationen intill år 1855.