Om stiftelsen

Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin Olin är en i Stockholm sedan 1947 verksam forskningsstiftelse. Den har till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. I enlighet med stiftelseurkunden sker detta genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, rättsvetenskapens historia, rättslivets kulturhistoria samt genom utgivande av vetenskapligt kommenterade rättsuppteckningar och andra rättskällor. Verksamheten sker dels i form av ekonomiskt stöd till forskare, dels genom utgivning av de tre skriftserierna Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier & Rättshistoriska skrifter, som närmare presenteras på denna hemsidan.