RS 14, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1988, 186 sidor

Innehåll:

  • Kjell Kumlien, Stadslag, statsmakt och tyskar i senmedeltidens Stockholm, några problem.
  • Inger Dübeck, De nordiske lovbøger 1683, 1687 og 1734.
  • Dag Lindström, Våld, förtal och förlikningar i Stockholm 1475–1625.
  • Per Axel Wiktorsson, Ett bidrag till kännedomen om landslagens ikraftträdande.
  • Per Axel Wiktorsson, Beteckningar för lag i diplom.
  • Appendix: Omnämnanden av lagar i svenska diplom fram till 1/7 1368.