RS 13, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Häxornas Europa 1400–1700

1987, 392 sidor

Innehåll:

 • Inledning av Bengt Ankarloo & Gustav Henningsen.
 • DEL I: Juristerna och teologerna Julio Caro Baroja, De katolska demonologerna.
 • Stuart Clark, De protestantiska demonologerna.
 • John Tedeschi, Inkvisitionen och häxorna.
 • DEL II: Det europeiska häxväsendets ursprung • Carlo Ginzburg, Sabbatens natur.
 • Robert Muchembled, Satansmyter och kulturella realiteter.
 • Robert Rowland, Natthäxor och vardagshäxor.
 • Gustav Henningsen, Sicilien: ett arkaiskt mönster för sabbaten.
 • DEL III: Förföljelserna i Skandinavien och andra europeiska periferier
 • Gabor Klaniczay, Ungern: häxtron och det schamanistiska substratet.
 • Maia Madar, Estland I: Varulvar och giftblandare.
 • Juhan Kahk, Estland II: Kavallerichock mot folktron.
 • Bengt Ankarloo, Sverige: Det stora oväsendet 1668–1676.
 • Antero Heikkinen & Timo Kervinen, Finland: Den manliga dominansen.
 • Jens Chr. Johansen, Danmark: Anklagelserna sociologi.
 • Hans Eyvind Naess, Norge: Den kriminologiska kontexten.
 • Kirsten Hastruf, Island: trollkarlar och hedendom.
 • Francisco Bethencourt, Portugal: En försiktig inkvisition.
 • DEL IV: Sammanfattningar
 • William E. Monter, Skandinaviens häxväsen i ett engelsk amerikanskt perspektiv.
 • Peter Burke, Det komparativa studiet av Europas häxväsende.