Verksamhet

Konferenser och stipendier är två aktiviteter som institutet prioriterar. Institutet har under åren drivit ett flertal forskningsprojekt som resulterat i konferenser och publikationer. I egen regi organiserade rättshistoriska konferenser är en återkommande punkt på institutets agenda. Den andra och ur institutets synvinkel kanske viktigaste uppgiften är att ge ekonomiskt stöd till forskare i form av doktorandstipender, s.k. postdoc-stipendier eller stipendiestöd till redan etablerade forskare.