RS 11, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1985, 228 sidor

Innehåll:

  • Birger Bergh, Stiernhielm som latinpoet. Med inledning av Stig Jägerskiöld.
  • Gunnar Bramstång, Kvinnlig tronföljd en tillbakablick utifrån vår nuvarande successionsordning.
  • Ole Fenger, Selvmord i kultur- og retshistorisk belysning.
  • Stig Jørgensen, Erstatningsrettens udvikling.
  • Jan Liedgren, Alsnö stadgas språk och datering.
  • Elsa Sjöholm, Rättslösa. Ett testfall till projektet “De svenska medeltidslagarna som historiska källor”.
  • Klas Åmark, Lagstiftning som reformverksamhet. En historiografisk analys av den moderna straffrättens historia.
  • Gösta Åqvist, Till den svenska regalrättens historia.