Specialutgåvor

Vid sidan av de tre bokserierna – Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska skrifter – publicerar institutet även separata skrifter som är kopplade till särskilda händelser i institutets verksamhet. Dessa publikationer har karaktären av en musei- eller konstkatalog, som är lämpad för publicering av text i kombination med illustrationer och bilder.

SEPARATA PUBLIKATIONER