RS 17, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Högsta domsmakten i Sverige under 200 år

1990, 233 sidor

Innehåll:
Högsta domstolen och civilrätten

  • Axel Adlercreutz, Avtalsrättens framväxt i Högsta domstolens praxis.
  • Ulf Bernitz, Högsta domstolen och immaterialrätten.
  • Kurt Grönfors, Högsta domstolen och institutet ställningsfullmakt.
  • Jan Hellner, Högsta domstolen och avtalsrätten 1920–1989.