Rättshistoriskt bibliotek

Rättshistoriskt Bibliotek är namnet på institutets monografiserie, som inleddes 1962 med en faksimilutgåva av den svenske 1600-talsjuristen Johan Olofsson Stiernhööks latinska arbete De jure sveonum et gothorum vetusto (1672). Stiernhöök betraktas som något av den svenska rättshistoriens fader, varför det var naturligt att inleda publikationsverksamheten med en utgåva av hans framställning om svears och göters forna rätt. Institutets publikationer pryds dessutom med en medalj slagen med Stiernhöök i profil. Vid sidan av en rad källpublikationer såsom de medeltida lands och stadslagarna och 1734 års lag samt rättshistoriska bibliografier, har Rättshistoriskt bibliotek framförallt kommit att ge utrymme åt publiceringen av svenska doktorsavhandlingar i rättshistoria.

GRÅA SERIEN, RÄTTSHISTORISKT BIBLIOTEK