Rättshistoriska skrifter

Rättshistoriska skrifter är ett nytillskott i institutets publikationsverksamhet. Syftet med den nya serien är bl.a. att skapa ett forum för möten mellan rättshistoriker och företrädare för andra forskningsdiscipliner. Tanken är också att den mer lättillgängliga utformningen av Rättshistoriska skrifter skall stimulera publiceringen av debattinlägg i aktuella ämnen.

LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER