Ändamål

I föreskrifterna anges att ”stiftelsens ändamål är att främja svensk rättshistorisk forskning genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, den svenska rättsvetenskapens historia, rättslivets kulturhistoria (rättstillståndet, domstolsväsendets yttre ram, domareståndets levnadsförhållanden), utgivandet av rättskällor (lagar, lagförslag, andra rättsuppteckningar, domstolars protokoll och domböcker samt i handskrift föreliggande prejudikatssamlingar) om dessa källor förses med mera omfattande vetenskapliga inledningar och kommentarer”.