RSK 3, LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER

Rättslig integration och pluralism

2001, 216 sidor

Med anledning av professor Kjell Å Modéers sextioårsdag anordnades i Lund i februari 2000 ett rättshistoriskt seminarium för yngre nordiska forskare. Seminariets tema, Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling, var mer eller mindre givet med hänsyn till jubilarens egen rättshistoriska intresseinriktning. Kjell Å. Modéer, som disputerade 1975 på en avhandling med titeln Gerichtsbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium. Voraussetzungen und Aufbau 1630–1657, har i sin forskning ägnat ett stort intresse för integrationsproblematiken inom östersjöområdet med fokus på rättskulturella frågeställningar. I seminariet deltog ett tjugotal rättshistoriker från Sverige, Danmark och Finland. Ett tiotal forskningsprojekt presenterades i föredragsform, som härmed befordras till trycket. Bidragen rör många spännande rättshistoriska frågeställningar som bör väcka intresse hos en bred läsekrets.