RSK 9, LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER

Rätt, religion och politik
Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg

2008, 160 sidor

Magnus Sjöberg, Regeringsrättens förutvarande ordförande, var under åren 1996-2002 ordförande i stiftelsen Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Under Magnus Sjöbergs ordförandeskap befästes institutets roll och betydelse i forskarsamhället, såväl internationellt som nationellt. Som ett uttryck för styrelsens tacksamhet och uppskattning av hans insatser för stiftelsen arrangerades den 24 oktober 2003 i Uppsala ett rättshistoriskt seminarium till hans ära kring temat Rätt, religion och politik. Det högaktuella temat valdes i samråd med Magnus Sjöberg. Han mötte som gotländsk prästson Uppsalaskolan och 1950-talets lärarprofiler, han har genom sina uppgifter i riksdag och regeringskansli med den sociala ingen­jörskonstens brett verkande lagstiftning och som hög ämbetsman och domare varit placerad mitt i skärningspunkten mellan juridik och politik. Men han har samtidigt fått uppleva en brytningspunkt med värden under förändring och omprövning. Seminariebidragen i denna vänbok till Magnus Sjöberg söker fånga något av denna förändring be­träffande kunskapssyn, angreppssätt och forskningstematik inom rättshistorien.

Innehåll:

  • Johan Hirschfeldt, Förord.
  • Kjell Å Modéer, Rätt, religion och politik. En vetenskaplig inledning till symposiet.
  • Claes Peterson, Gud och rättsvetenskapsmannen. Ett tema i rättsvetenskapens historia.
  • Anders Jarlert, Raslagar och rättsmedvetande – Nürnberglagarnas effekt vid hindersprövningar i Svenska kyrkan 1935–1945.
  • Martin Sunnqvist, Domareden och dess religiösa inslag.
  • Kjell Å Moder, Röda mässan och rättegångsgudstjänsten. Om juristers offentliga möten med religionen.
  • Svante Nordin, Lundstedt och folkrätten.
  • Lisbet Christoffersen, Teologiske bidrag til konstruktionen af retsteologi?