RS 7, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1982, 262 sidor

Innehåll:

  • Gunnar Bramstång , 1809 års regeringsform § 16 och de administrativa frihetsberövandena.
  • Stig Jägerskiöld, Fiskerätt i Norden.
  • Gösta Åqvist, Reflexioner kring Rodenproblemet.
  • Kjell Å Modéer, Högsta domstolen 1789-1989. Ett symposium kring ett rättshistoriskt projekt.
  • Bernhard Diestelkamp, Die deutsche Reichsgesetzgebung im 19. and 20. Jahrhundert. Probleme and Forschungslage.
  • Gunter Gudian, Die deutsche Rechtswissenschaft im 19. and 20. Jahrhundert.
  • Wolfgang Sellert, Der Weg zur einheitlichen Rechtspflege in Deutschland.
  • Litteraturanmälan: Sven Anders Söderpalm, Karl XI och rådet. Om beslut och arbetsformer i enväldets förvaltning. Anm. av Anna Britta Lövgren: Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde, Lund 1980.