RS 1, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1951, 348 sidor

Sture Petrén, Lagläsarna. Ett bidrag till det svenska domstolsväsendets historia.

Innehåll:

  • Bo Palmgren, David Nehrman Ehrenstråles bibliotek.
  • Nils Edling, En domares vedermödor på 1600- talet. Ett belysande dokument.
  • Ragnar Hemmer, Hälsingelagens upplysningar om järnbörden.
  • Ragnar Hemmer, Ett bårprov i Skåne år 1706. Ragnar Hemmer, Hälsingelagens upplysningar om järnbörden. Ragnar Hemmer, Ett bårprov i Skåne år 1706.
  • Gerhard Hafström, “Hamarskipt”.
  • Gerhard Hafström, Vängåvan.
  • Folke Dovring, “Mark karlgill”. Ett bidrag till det fornsvenska bötessystemets historia.
  • Eugéne Ekvall, Johan Stiernhööks tidigare utkast till den yttre laghistorien. En jämförelse mellan olikheter i utkastet och den slutliga redaktionen.
  • Kurt Grönfors, Ur det svenska militära rättegångsväsendets historia.
  • Litteratur: Sture Petrén, Anmälan av Upplands lagmansdombok 1581 och 1586 jämte inledning, förklaringar och register utgiven genom Nils Edling och Olof Svenonius. Folke Dovring, Anmälan av Gerhard Hafström, Ledung och marklandsinledning. Gustaf Utterström, Anmälan av Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865 samt Sten Carlsson, Svensk ståndscirkulation 1680–1950. Hillevi Vretblad, Nordisk rättshistorisk litteratur 1941–1949.