RB 8 Jag giver dig min dotter
RB 8, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lizzie Carlsson
”Jag giver dig min dotter”

Volym I, 1965, 326 sidor

Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. I denna första redovisning av sina omfattande forskningar angående den äldsta svenska äktenskapsrätten har författarinnan givit en bred rätts- och kulturhistorisk skildring av äktenskapets ingående enligt medeltidslagarna och andra äldre källor.