RB 7, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Åke Holmbäck & Elias Wessén
Magnus Erikssons Stadslag i nusvensk tolkning

1966 XCVII+294 s. Hft. o. inb.

Med utgåvan av Magnus Erikssons stadslag avslutar professorerna Holmbäck och Wessén sin nusvenska utgåva av Sveriges medeltida lagar. Även i detta band har Wessén gjort översättningen och även den huvudsakliga delen av kommentaren. Den omfattande inledningen har två kapitel, ett om lagens text och handskrifter författat av Wessén och ett om lagens tillkomsthistoria författat av Holmbäck.