RB 63, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Marie Sandström
Rättsvetenskapens princip. Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära

2004, 296 sidor

Med utgångspunkt i de hävdvunna principerna för juridisk argumentation analyserar författaren sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling som t.ex. rättens internationalisering, harmoniseringen av den europeiska privaträtten, kritiken av rättspositivismen och den juridiska doktrinens roll i rättskälleläran. För närvarande står frågan om den juridiska metodlärans förhållande till sociala faktorer – främst kön och klass – i fokus för hennes forskning. I föreliggande arbete Rättsvetenskapens princip. Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära behandlas rättsvetenskapens utveckling under 1800-talet och framväxten av den moderna juridikens systematiska ideal.