RB 5, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Per Edwin Wallén
Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht

1958, 343 sidor

Inom den rättshistoriska forskningen har man i allmänhet behandlat de förfaranden, som utbildades i den germanska rätten för att fastställa huruvida en dråpare begagnat sin rätt till nödvärn eller självhämnd och därför inte skulle utgiva böter, under rubriken »die Klage gegen den toten Mann«. Inom hela det germanska rättsområdet förekom processuella regler som möjliggjorde för en dråpare att inleda rättegång mot den han dräpt för att fria sig från ansvar. Författaren ägnar sin undersökning åt frågan hur det äldsta sanktionssystemet i den germanska rätten huvudsakligen byggde på nödvärn och självhämnd, vars processuella sida dödmansprocessen kan sägas vara.