RB 48, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Pär Frohnert
Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719–1775.

1993, XVI+373 sidor

Denna avhandling, som tillkommit inom ramen för projektet Centralmakt och lokalsamhälle, behandlar dels relationen/interaktionen stat allmoge i det lokala praktiska arbetet, konflikt eller samförstånd, dels framväxten, karaktären och graden av byråkratin i den lokala förvaltningen.