RB 47, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Jan Sundin
För Gud, Staten och Folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600–1840

1992, XII+512 sidor

Syftet med arbetet är att ge en översiktlig bild av den lokala rättvisan och dess aktörer i det förindustriella Sverige från början av 1600-talet till mitten av 1800-talet. En huvudfråga är hur brottmålens struktur förändrades och hur de hanterades i de lokala domstolarna. Författaren analyserar också rättssystemets omvandling i samspel med samhällsförändringen i övrigt och vill förmedla bilder av människornas vardag.