RB 43, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Gösta Åqvist
Kungen och rätten. Studier till uppkomsten och den tidigare utvecklingen av kungens lagstiftningsmakt och domsrätt under medeltiden

1989, XII+373 sidor

Den undersökning, som här under titeln Kungen och rätten framläggs, utgör ett försök att klarlägga uppkomsten och den första utvecklingen av den svenske kungens lagstiftningsmakt och domsrätt, liksom att också följa dessa befogenheters vidare förändringar fram till den s.k. senare landslagen. I undersökningen görs en klar åtskillnad mellan dessa två funktioner, den kungliga lagstiftningsmakten och den kungliga domsmakten, och författaren ifrågasätter den ofta framförda åsikten att de båda funktionerna förutsatte eller var beroende av varandra. Det kungliga ingripandet i lagstiftningen skedde mycket trevande och först genom Alsnö stadga och särskilt Skänninge stadga utbildades de allmänna linjerna för kungens lagstiftning. Under det kungliga domsinflytandet behandlar författaren även utvecklingen den svenska nämndinflytandet från en lokal, administrativ indelning till en verklig domstol. Utblickar görs även till kontinental och engelsk rätt.