RB 42, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Erik Anners
Från lagtolkning till lagstiftning. Högsta Domstolen och godtrosförvärven

1989, 214 sidor

Boken är utgiven till Högsta domstolens 200 årsjubileum. Högsta domstolen har på centrala rättsområden gjort nyskapande och avgörande insatser i svensk rättsutveckling. Ofta har dessa insatser haft karaktär av nybildning av rättsregler till utfyllnad av de i lag stadgade. Ett exempel på hur HD genom nyinriktad praxis genombrutit reglerna i 1734 års lag utgör godtrosförvärvets historia. Genom sin avgörande insats i rättstillämpningen vid mitten av 1800-talet upptog HD det extinktiva godtrosförvärvet av stulet gods i svensk rätt. På grund av HD:s auktoritet kom denna ståndpunkt att envist försvaras av domstolarna trots att politiska krafter verkade för den urgamla oinskränkta vindikationsrätten till stulet gods i 1734 års lag.