RB 41, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Elsa Sjöholm
Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling

1988, 331 sidor

Föremålet för Elsa Sjöholms arbete är att undersöka den högmedeltida svenska lagstiftningen som källa till tolkningen av det politiska skeendet under denna tid. Lagarna lämnar, likt kvarlevor från tiden för sin tillkomst, vittnesbörd om då härskande samhälleliga maktstrukturer. Med denna källsyn står lagarna som maktinstrument i centrum för forskningen. Därmed följer även en radikal omvärdering av äldre teorier rörande lagarnas tillkomst.