RB 37, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Sveriges rikes lag

1984, XXVIII+398 sidor

Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Till 250 årsdagen av lagens tillkomst. Efter den första i antikva tryckta upplagan av år 1780. Med inledning av Stig Jägerskiöld, Kring tillkomsten av 1734 års lag.