RB 34, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Carl Axel Ekbom
Attungstal och mantal. Studier i svensk jordtaxering

1981, 144 sidor

I sitt arbete från 1974 (RB 23) framhåller författaren de likheter som kan konstateras mellan det uppskattade antalet attungar på Gotland och det antal mantal som ön tilldelats vid 1568 års jordtaxeringar. I detta arbete utvidgar författaren sin undersökning till övriga svenska landskap med syfte att fastställa huruvida ett liknande samband mellan dessa två beskattningssystem, det gamla attungstalet från vikingatiden och mantalsuppskattningen från 1568, kan spåras även i dessa landskap.