RB 33, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Rolf Nygren
Subordination och enskild integritet

1981, XVII+445 sidor

Arbetet ägnas spänningsförhållandet mellan militärstraffrättens subordinationskrav och den lydandes intresse av och rätt till säkerhet och integritet. Temat behandlas utifrån ett rättshistoriskt långtidsperspektiv, varvid målet blir att både söka beskriva och framför allt förklara orsakerna bakom uppkomsten och utvecklingen av de militärstraffrättsliga föreställningar som betraktade soldater och underlydande i allmänhet som viljelösa redskap i förmäns händer. Enligt författaren var åtminstone 1900-talets storskaliga krigsförbrytelser delvis en konsekvens av dessa lärors accepterande.