RB 30, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Signe Carlsson
Nordisk rättshistorisk litteratur 1966–1975

1980, XII+454 sidor

Bandet utgör en fortsättning på Signe Carlssons tidigare utgivna tioårsbibliografi (se RB 19). Förteckningen är redigerad enligt samma principer som författaren använde i föregående utgåva med det viktiga tillägget att även maskinskrivna och stencilerade arbeten förtecknats så långt detta varit möjligt.