RB 3, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Erik Anners
Hand wahre Hand. Studien zur Geschichte der germanischen Fahrnisverfolgung

1952, 379 sidor

Författaren behandlar den centrala förmögenhetsrättsliga frågan om lösöreklandret. I undersökningen fokuseras växelspelet mellan Hand wahre Hand regeln, enligt vilken ägaren saknade vindikationsrätt mot tredje man, och regler, som ger ägare sådan rätt, antingen oinskränkt eller mot lösen. Framställningen utgår från rättsförhållandena i de medeltida skandinaviska och kontinentala rättsordningarna och föres fram till regleringen i 1734 års lag.