RB 25, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Göran Inger
Institutet “insättande på bekännelse” i svensk processrättshistoria

1976, 228 sidor

Undersökningen är ägnad ett av de mörka kapitlen i svensk processrättshistoria. Författaren behandlar tre processuella institut, nämligen absolutio ab instantia, insättande på bekännelse och användningen av svårare fängelse. Arbetet är samtidigt ett bidrag till kunskapen om den legala bevisteoriens historia. Fängelsernas inrättning och fångvårdens uppgifter under 1700- och 1800-talen är andra frågor som författaren diskuterar.