RB 24, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Kjell Å Modéer
Gerichtsbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium

1975, XVI+501 sidor

De rättsliga förhållandena under åren 1630–1657 i Pommern, Wismar och Bremen Verden, d.v.s. de territorier i det tyska kejsardömet som Sverige erhöll som provinser i den Westfaliska freden 1648, är ämnet för denna doktorsavhandling. Svenskarnas rättspolitik och ingrepp i den tyska rättsutvecklingen under tiden före 1648, bl.a. vid fredsförhandlingarna rörande det Sverige tillerkända appellationsprivilegiet behandlas. Därefter diskuteras konsolideringen av rättsförhållandena i de svenska provinserna under tiden 1648–1657.