RB 23, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Carl Axel Ekbom
Viennetionde och hundaresindelning

1974, XI+335 sidor

Viennetionde eller sexårsgärden var en påvlig uppbörd som utgick ur kyrkornas samtliga inkomster. Med hjälp av bevarade taxeringslängder från 1300-talets första hälft kartlägger författaren Sveriges äldsta politiska indelning, ledungsorganisation m.m. Jfr RB 27.