RB 20, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lizzie Carlsson
“Jag giver dig min dotter”, II

1972, 330 sidor

Föremålet för undersökning är reglerna om trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. Författarinnan tar i denna andra del av sitt arbete till sin uppgift att ge en historisk framställning av den kanoniska äktenskapsrättens inträngande i Sverige. Avhandlingen består av två avdelningar. Den första redovisar formerna för äktenskapets ingående medan den andra behandlar barnet och dopet.