RB 16, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Jan Arvid Hellström
Biskop och landskapssamhälle i tidig svensk medeltid

1971, XVI+422 sidor

Författaren analyserar de rättsliga förhållandena i de medeltida lagarna och tar bl.a. upp frågorna rörande andlig domsrätt, biskopstillsättning och biskopsvigning. Avhandlingen visar hur den kyrkliga organisationen både i stort och i detaljer anknöt till redan befintliga administrativa enheter vid missionens början, främst tinget och lagmansinstitutionen.