RB 15, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Söderköpings lagbok 1387

1971, XXI+127 sidor

Den äldsta bevarade handskriften av Magnus Erikssons stadslag är den s.k. ”Söderköpings lagbok” från år 1387. Sedan 1866 finns denna pergamenthandskrift i Kungliga Biblioteket i Stockholm. Biblioteket har också en avskrift av stadslagen från 1420-talet, den s.k. ”Stockholms lagbok”. Carl Johan Schlyter lade denna Stockholms lagbok till grund för sin utgåva av stadslagen, i tron att den var den äldsta bevarade handskriften. Någon originalhandskrift av stadslagen finns inte bevarad. Av inledningen till föreliggande utgåva framgår att handskriften till Söderköpings lagbok i själva verket är den äldsta handskriften till Magnus Erikssons stadslag.