RB 14, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Gösta Åqvist
Frieden and Eidschwur

1968, XII+398 sidor

Den svenska edsöres- och fridslagstiftningen utgör föremålet för en brett upplagt undersökning ur såväl formell som materiell synpunkt. Författaren redovisar forskningsläget i Sverige och utlandet och ställer därefter frågan vad begreppet edsöre står för. Författaren undersöker slutligen hur reglerna om hemfriden utformats i lagstiftningen.