RB 12, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Georg J. V. Ericsson
Den kanoniska rätten och äldre Västgötalagens kyrkobalk

1967, XV+146 sidor

Undersökningen är komparativrättslig. Författaren gör i detta arbete en jämförande sammanställning av den kanoniska rättens regler och den äldre Västgötalagens kyrkobalk. Undersökningen omfattar personrätt, sakrätt, processrätt och straffrätt.