RB 11, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Carl Strandberg
Zur Frage des Veräusserungsverbotes im kirchlichen und weltlichen Recht des Mittelalters

1967, 226 sidor

Bestämmelserna i de svenska medeltidslagarna om förbud för konungen att avsöndra kronojord utgör, jämte motsvarande stadganden i europeiska medeltida rättskällor, utgångspunkten för författarens avhandling vars huvudresultat blir att avsöndringsförbudet i svensk medeltida rätt inspirerats av kyrkan och utgör en reception av förbudsreglerna i den kanoniska rätten.