RB 1, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

J. O. Stiernhöök
De jure sveonum et gothorum vetusto

1962, XVIII+435 sidor

Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök (1596-1675), har i den svenska rättshistorieforskningen beskrivits som ”den svenska lagfarenhetens fader” och ”vår förste rättshistoriker”. Det är framför allt det på latin författade verket De iure sveonum et gothorum vetusto (Om svears och götars forna rätt) från 1672, som förlänat honom dessa eftermälen. När Gustav och Carin Olin 1947 grundade Institutet för rättshistorisk forskning, var det därför naturligt att välja Stiernhöök till dess portalfigur. Det är skälet till att hans storverk har utgivits i faksimil och kommenterad översättning till svenska som de första två banden i Rättshistoriskt bibliotek (1962 resp. 1981).