RB 65, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Max Lyles
A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström’s Critique of Legal Science

2006, 704 sidor

Författaren undersöker ursprunget till Axel Hägerströms och uppsalaskolans teorier om rätt och rättsvetenskap. Hägerströms rättsteori analyseras med utgångspunkt från hans allmänna filosofi och uttalade antimetafysiska ståndpunkt. Tillsammans utgör dessa faktorer förklaringen till den formalistiska kritik som kännetecknar Hägerströms rättsteori, en karakteristik som särskilt gäller kritiken av rättsvetenskapen, inklusive naturrätten och diverse rättspositivistiska skolor, såsom varande ovetenskapliga. Därutöver pekar analysen på behovet av en omtolkning av såväl Hägerströms som uppsalaskolans idéer och rättsteori. Författaren genomför en kontextuell läsning av Hägerströms rättsteori, sedd i ljuset av rättsvetenskapens historiska utveckling alltifrån den antika romerska rätten, över den rationalistiska naturrätten till den moderna lagpositivismen.