RS 8, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

1667 års sjölag i ett 300 årigt perspektiv

1984, 218 sidor

Ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981

Innehåll:

  • Erik Anners, Lotsens uppgifter och ansvar enligt stormaktstidens svenska sjörätt.
  • Inger Dübeck, Om søretsprocessen i Danmark i tiden frem til Sø- og handelsrettens oprettelse.
  • Kurt Grönfors, Sjötransportörens ansvar. Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna.
  • Alexander Altes Korthals, The development of Dutch law of ocean carriage.
  • Götz Landwehr, Die Hanseatischen Seerechte des 16. and 17. Jahrhunderts.
  • Kjell Å Modéer, Hendrick de Moucherons bokauktionskatalog 1664. Ett rättshistoriskt aktstycke.
  • Jan Sandström, Partrederiet i 1667 års sjölag och idag.
  • Erling Selvig, Begrenset rederansvar. En studie i kilderne till den svenske sjøloven av 1667. – J. Th. De Smidt, Niederländisches See Recht von 15. Jahrhundert zum Seerechts Kodifikation 1955.