RS 6, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1979,  236 sidor

Innehåll:

 • Torsten Bjerkén, Hustruns rätt att låna pengar. Om ett par rättsfall i den gustavianska högsta domstolen.
 • Oscar Bjurling, Hafnerna i Halland.
 • Margret Inger, Från privilegiesystem till patent. Patentinstitutets utveckling i Sverige under 1800-talet.
 • Sigfrid Sjöberg, De medeltida svenska böterna penningböter eller silverböter.
 • Gösta Åqvist, Magnus Erikssons Stadslags tillämpning på skärkarlar och sjöfolk.
 • Göran Inger, Nordisk rättshistorikerkongress i Uppsala 1977.
 • Ole Fenger, Den Retshistoriske Forskning i Danmark.
 • Sigurdur Lindahl, Retshistorisk forskning på Island.
 • Gudmund Sandvik, Den rettshistoriske forskningssituasjonen i Norge.
 • Yrjö Blomstedt, Rättshistorisk forskning i Finland.
 • Kjell Å Modéer, Rättshistorisk forskning i Sverige.
 • Ditlev Tamm, Undervisningen i retshistorie i Kobenhavn metode, målsaetning.
 • Sigurdur Lindahl, Undervisning i rettshistorie på Island.
 • Gudmund Sandvik, Undervisning i rettshistorie i Norge, særleg Oslo.
 • Sandnes Mons Nygard, Undervisning i rettshistorie i Bergen.
 • Heikki Ylikangas, Undervisning i rättshistoria i Finland. • Gösta Hasselberg , Undervisning i rättshistoria i Sverige.