RS 5, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1977, 400 sidor

Rättshistoriska studier, tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976. Förord, Erik Anners, Rättshistoria – rättsvetenskap och historievetenskap.

Innehåll:

 • Svante Bergström, Rättshistorien och civilrätten.
 • J. Robert Boman, Eadem res? Om läran om rättigheters individualisering och dess ursprung.
 • Mauritz Bäärnhielm, Sameland och samerätt. Ett aktuellt minoritetsproblem i rättshistorisk belysning.
 • Gerhard Hafström, Jordebok och äganderätt.
 • Göran Inger, Tillkomsten av 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra.
 • Nils Jareborg, Johan Gabriel Richerts “Försök: Om Strafflagarna” (1813).
 • Stig Jägerskiöld, Om culpa ansvaret under 1600- och 1700-talen. Några anteckningar om svensk rättspraxis och doktrin.
 • Per Henrik Lindblom, Kontinuitet och anakronismer. En studie i anslutning till miljöskyddslagens förarbeten.
 • Nils Mattsson, Skattepolitiska frågor för en mansålder sedan.
 • Kjell Å Modéer, Den offentlige försvararen. Rättshistoriska studier rörande frågan om rättegångsbiträde åt häktad.
 • Alvar Nelson, Ansvar utan skuld? Den straffrättsliga bedömningen av gärningar, företagna under rus.
 • Stig Strömholm, Aristoteles och rättvisan.
 • Gösta Åqvist, Biarceyiarrettr och bjärköarätt.