RS 4, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1974, 420 sidor

Innehåll:

 • Oscar Bjurling, Om de två örtuglanden.
 • Sigfrid Sjöberg, Studier kring Magnus Erikssons landslag.
 • Gunnel Hedberg, Slå sig för munnen och böta läppagäld.
 • Jan-Eric Almquist, Rannsakningen i Västergötland 1574–76 rörande adelskvinnors ofrälse giftermål.
 • Stig Jägerskiöld, Johan Stiernhöök och den romerska rätten.
 • Claes Peterson, Generalhypoteket – en receptionsrättslig studie.
 • Hans-Heinrich Vogel, Ett svenskt feudum extra curtem i Tyskland. Rättsfrågor kring reduktionen av godset Wellingsbüttel vid Hamburg.
 • Gerhard Hafström, “Må ej främmande språk brukas”.
 • Lennart Grabe, Den svenska militärrättens utveckling 1683–1798. Några laghistoriska och straffrättsliga huvudlinjer.
 • Kjell Å Modéer, Militär rättegång i Sverige under frihetstidens början.
 • Roland Dahlman, 1848 års lag om aktiebolag. Källor och tillkomst.
 • Thomas Macdowall, Om villkorlig frigivning och villkorlig dom.
 • Torsten Bjerkén, Anbudets bindande verkan. Om tillkomsten av regeln i avtalslagen.
 • Litteraturanmälan: Kjell Å Modéer, Anm. av Hans Petersson. Morgongåvoinstitutet i Sverige under tiden fram till omkring 1734 års lag.