RS 32, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättsstatens utmaningar

2024, 312 sidor

Att upprätthålla rättsstatliga principer är en grundläggande uppgift för lagstiftare, myndigheter och för juristprofessionen. Rättsstaten utmanas ständigt, men utvecklingen de senaste åren har ändå varit häpnadsväckande. Kan juridisk expertis och historisk kunskap bidra till att upprätthålla rättstatlighet? Många jurister och statsvetare är upptagna med dessa frågor just nu. De historiska exemplen på inskränkningar i rättsstatliga principer och vilka konsekvenser detta medfört är många.

Författare:
• Adam Croon, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut • Marianne Dahlén, docent, Uppsala universitet • Bruno Debaenst, docent, Uppsala universitet • Görel Granström, docent, Umeå universitet • Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, Stockholm • Cyril Holm, docent, Karlstads universitet • Max Lyles, docent, Göteborgs universitet • Richard Nordquist, doktorand, Stockholms universitet • Claes Peterson, professor emeritus, Stockholm • Anne Ramberg, advokat, Jur.dr h.c. Stockholm • Marie Sandström, professor,Stockholms universitet • Filippo Valguarnera, docent, Stockholms universitet